անձկութիւն

անձկութիւն

Dasnabedian 1995: 413

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 4,18 25,3 Colophon 1,33
étroitesse, anxiété

freq: 3


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԱՆՁԿՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0191 Chronological Sequence: Early classical, 10c, 13c գ. ԱՆՁԿՈՒԹԻՒՆ գրի եւ ԱՆԾԿՈՒԹԻՒՆ. στενοχωρία, συνοχή angustia, coarctatio Անձուկ գոլն. ամփոփումն. նեղութիւն տեղւոյ, եւ նուազութիւն իրաց. սակաւութիւն. ... *Անձկութիւն վայրացն. Յհ. կթ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՂԷՏ — (էտի կամ ետի, կամ իտի, ից, իւք կամ օք.) NBH 1 0039 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 13c, 14c գ. Աղեաց գալարումն. գորով. գութ. ցաւակցութիւն. սրտցաւութիւն. սրտի ցաւ, կսկիծ. ... *Ոչ ունին աղէտ յաղիս իւրեանց.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԾԿՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0191 Chronological Sequence: Unknown date Տ. ԱՆՁԿՈՒԹԻՒՆ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՁՈՒԿ — (ձկի, կամ կոյ, կաց.) NBH 1 0196 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c, 13c ա. ԱՆՁՈՒԿ գրի եւ ԱՆԾՈՒԿ. στενός angustus Ոյր անցքն կամ միջոցն եւ դիրքն է փոքրիկ. նեղ. անմասն ʼի լայնութենէ կամ յընդարձակութենէ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԹԱԽԱՆՁՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0792 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 11c գ. ὅχλος perturbatio, molestia, moles, tumultus ἁηδές injucundum որ եւ Թախանձ. թախանձանք, Ստիպումն ձեռնարկութեամբ. եւ յոյզ բանից. նեղը խօթելը, մտնալը. զօռ, ... *Ոչ մի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԹԱԽԱՆՁՈՒՄՆ — (ձման.) NBH 1 0792 Chronological Sequence: 5c, 10c, 11c գ. Թախանձելն. ժտելն. ժտութիւն. *Յաւելեալ ʼի նոյնս թախանձումն եւ աղերս. Փարպ.: *Մեծաւ թախանձմամբ. Խոր. առ արծր.: Եւ Նեղութիւն. անձկութիւն. դժկամակութիւն. *Ամենագորով թախանձմամբ ընդ եղծման… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԽԻՂՃ — (խղճի, իւ, կամ խղճոյ, ով.) NBH 1 0944 Chronological Sequence: Early classical, 7c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c ԽԻՂՃ πρόσκομμα offendiculum διάκρισις discretio, discrimen μῶσος scelus. որ եւ ԽԵՂՃ. խիճ իմն կծանօղ սրտի. խէթ կամ կայթ սրտիյանդիմանութիւն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԿԱՐԻՔ — (րեաց, րեօք.) NBH 1 1069 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c գ. πάθος, πάθη, πάθημα passio, adfectio, adflictio, morbus corporis vel animi. Կիրք մարմնոյ եւ հոգւոյ. ախտ. զգածմունք. չարիք.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԿԱՐՕՏ — (ի, ից.) NBH 1 1077 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c ա. ἑνδεής, χρείαν ἕχων, δείμενος , ἑλαττόμενος, στερεόμενος indigens, indigus, egens, inops, carens, privatus եւն. (իբր Կարոտ, կարուտ.) …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՀԱՐԿ 3 — ( ) NBH 2 0062 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c գ. ἁνάγκη necessitas. (որ եւ ստէպ թարգմանին ʼի մեզ՝ վիշտ, տագնապ, վտանգ.) Պէտք կարեւոր. կարօտութիւն ստիպօղ. բռնադատութիւն. բուռն կարիք կամ անձկութիւն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՅՈՒՍԱՀԱՏ — (ի, ից, կամ աց.) NBH 2 0376 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 8c, 10c, 12c, 13c ա. ἁνέλπιστος, ἁφεγνώσμενος, ἅθυμος desperans, desperatus. Հատանօղ զյոյս իւր, կամ հատեալ ʼի յուսոյ. յուսակորոյս. անյոյս. յուսակտուր. եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.